علل گرايش زنان به مصرف سيگار

دكتر يوسف گرجي استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده

نتایج:

رشد تكنولوژي در قرن 19:

- توليد سيگارهايي با دود ملايم

- تعبيه فيلتر در سيگارها  كاهش نيكوتين هر سيكار از 5/2 تا 3 گرم به 6/0 تا 5/1 ميلي گرم

ميزان شيوع مصرف سيگار در زنان:آمريكا 8/22 در سال 2001 ،در تحقيق 1385 در يكي از دانشگاههاي دولتي بر روي 586 دانشجوي دختر،مصرف سيگار در طول زندگي 31/9 درصد يعني 56 نفر،مصرف سيگار در 12 ماه گذشته 5 درصد و برابر 27 نفر،سابقه مصرف در ماه گذشته 92/1 درصد و برابر 16 نفر بوده است.

سن شروع مصرف سيگار در زنان

در كشورهاي خارج: بيشتر بين 24-20 سال و در زنان جوان 12 و 13 سالگي است.يعني 25 درصد در 12 سالگي،50 درصد در 13 تا 14 سالگي ،بطور كلي 90 درصد تا سن 20 سالگي مصرف سيگار را تجربه كرده‌اند.

در تحقيق حاضر،سن اولين بار مصرف در 18 سال و بالاتر 73/4 درصد (سنين پيش دانشگاهي و ورود به دانشگاه) 15 سال وكمتر 46/3 درصد  در سالهاي 16 تا 18  83/1 درصد  تقريباً %6 يعني 33 نفر در سالهاي قبل از ورود به دانشگاه براي اولين بار سيگار مصرف كرده‌اند. حدود 5/3 درصد يعني 19 نفر بعد از ورود به دانشگاه براي اولين بار سيگار را تجربه كرده‌اند.

علل گرايش

1- عوامل زيستي: ژنتيك، كنترل وزن، اعتيادآور بودن نيكوتين

      1- كاهش عواطف منفي

2- عوامل رواني: تنظيم عواطف     

      2- افزايش عواطف مثبت

MDD، Panic، GAD، PTSD، Stress، مصرف الكل و داروها

3- عوامل اجتماعي: اشتغال زنان، تبليغات، فشار همسالان و دوستان، در معرض دود سيگار بودن در خانواده بويژه از طريق همسر، سابقه تجربه خشونت (فيزيكي يا جنسي)

ميزان مصرف سيگار در بين دوستان صميمي

 حدود 79/89 درصد هيچكدام از دوستان صميمي خود را سيگاري نمي‌دانند.

%8/13 (47 نفر) تعداد كمي از دوستان صميمي خود را سيگاري معرفي كردند.

1/3% (8 نفر) نيمي از دوستان صميمي خود را سيگاري مي‌دانستند.

0/69% (4 نفر)‌ اكثر دوستان صميمي‌شان را سيگار معرفي نمودند.

ميزان مصرف سيگار در اعضاي خانواده

در 5/37 درصدشان هيچكدام از اعضاء خانواده سيگار نمي‌كشند.

در 5/10 درصد پدران (يعني 122 نفر)

در 8/0% مادران (يعني 9 نفر)

در 2/2 درصد برادران (25 نفر)

در 3/0 درصد خواهران (4 نفر)‌ سيگار مي‌كشيدند.

در صورت نیاز به اصل مقاله و پرسشنامه های استفاده شده، از طریق ارتباط با ما و یا با شماره تلفن های مرکز، با ما تماس بگیرید.