رتبه؟

وجهه اجتماعی؟

نظر والدین؟

رشته با کلاس؟

استعداد؟

دانشگاه معتبر؟

ویژگی رشته­ها؟

شرایط خوابگاهی؟

تجارب سایرین؟

علاقه؟

آینده شغلی؟

درآمد؟

دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ غیرانتفاعی؟

 

  •  چه ملاکی­ برای انتخاب رشته معتبر است؟
  •  کدام ملاک اهمیت بیشتری دارد؟
  •  رشته­های مختلف چه ویژگی­هایی دارند؟
  •  اگر فقط با توجه به رتبه انتخاب رشته کنم یا به هر قیمتی بخواهم به دانشگاه بروم، چه نتیجه­‌ای به دست خواهم آورد؟

 

با رها همراه شوید در همایش رایگان انتخاب رشته

برای رزرو صندلیتان تماس بگیرید. 36636684