تست هوش استنفورد –بینه

استنفورد بینه امروزه به عنوان جدیدترین و کاراترین ابزار موجود جهت سنجش هوش افراد می باشد و از میزان اعتبار بالایی برخوردار می باشد.

این تست علاوه بر سنجش هوشبهر کل وهوشبهر کلامی وغیر کلامی تست هوشبهر را در دو حیطه کلامی وغیر کلامی مورد آزمون قرارکه از طریق این هوشبهر و ترسیم نیمرخ هوشی اطلاعات دقیقی در زمینه ی تفاوت بین توانایی های شناختی آزمونی ، نقاط قوت وضعف در کارکردهای شناختی  فرد را به دست آورد. این تست بدون محدودیت سنی برای کودکان 2 تا بزرگسالان (80سال)قابل اجراست و در زمینه نقاط ضعف وقوت توانایی فرد،انتخاب رشته تحصیلی،گزینش شغل و......می توان از آن استفاده کرد.

 

این آزمون ، عملکرد آزمودنی را در 10 خرده آزمون می سنجد و یک نیمرخ هوشی به ما می دهد. با استفاده از این نیمرخ هوشی ، اطلاعات فراوانی پیرامون عملکرد شناختی آزمودنی در عوامل سازنده هوش ، حیطه های هوش و از همه مهمتر هوشبهر کل ، به دست می آید و اطلاعات کاربردی را برای آزمونگران روان شناختی ارائه کرده و بسته های مناسبی را برای نیاز سنجی دقیق آموزشی و طراحی برنامه های موثر و کارآمد فراهم می سازد بهره گیری از نیمرخ هوشی در زمینه های شغلی ، تحصیلی ، و گزینشی گمارشی سازمانی و صنعتی ، کاربرد های ویژه ای را فراهم ساخته است

از نیمرخ هوشی می نوان در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف یک فرد استفاده به عمل آورد و رهنمود های چند جانبه ای برای شناسایی توانمندی های شناختی از یک سو و لنگر گاه های شناختی از سوی دیگر ارائه نمود
 

این 10 خرده آزمون ، توانایی ارائه 8 هوشبهر را فراهم میکند :

هوشبهر کلامی - هوشبهر غیر کلامی - هوشبهر کل - هوشبهر استدلال سیال -هوشبهر دانش - هوشبهر استدلال کمی- هوشبهر پردازش دیداری و فضایی و هوشبهر حافظه فعال ارائه می نماید.

یکی از مزایای مهم این آزمون در برگرفتن دامنه سنی افراد از 2 تا 80سال و محاسبه هوشبهر با استفاده از جداول تبدیل نمرات کاملا اختصاصی برای سنین مختلف است.

حیطه های نیمرخ هوشی :

استدلال سیال : توانایی حل مسائل و شناسایی روابط، با استفاده از استدلال قیاسی ، استقرایی ، و تمثیل است. فعالیت های کلاسیک در این زمینه نیازمند این است که آزمودنی بتواند قوانن بنیادی یا روابط اصلی را بین بخش هایی از اطلاعات که برای آزمودنی تازگی دارند ، فراهم سازد.

دانش : به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می شود که از طریق آموزشگاه ، محل کار ، در اجتماع یا محیط منزل به فرد انتقال می یابد. دانش به تمامی مواد یادگرفته شده از قبیل خزانه لغات معطوف است که به حافظه بلند مدت نیاز داشته و د حافظه بلند مدت اندوزش و نگهداری می شود.

استدلال کمی : توانایی برای سر و کار داشتن با ارقام و حل مسائل کمی که در حیطه ی توانایی محاسبات انجام میگیرد ، تحت عنوان " استدلال کمی " مطرح می شود . با تاکید بر مسائل ارقامی و حل محاسبات پیچیده  می توان نام دیگر استدلال کمی را " دانش ریاضی خاص " در نظر گرفت که از طریق یادگیری آموزشگاهی توسعه می یابد. توانایی بهره گیری از اصول منطقی و تفکر شناختی در حل مسائل ریاضی و بهره گیری از اصول و قواعد حاکم بر دنیای اعداد ، به عنوان حیطه های سازنده استدلال کمی محسوب می گردد.

پردازش دیداری - فضایی : در مواقعی که آزمودنی توانایی مشاهده الگو ها را در راستای جهت گیری فضایی و کشف روابط نشان دهد ، پردازش دیداری - فضایی عنوان می شود. پردازش دیداری فضایی با توانمندی تصویر سازی فضایی مرتبط است و هنگامی بروز می کند که شخص بتواند به یک ساختار کلی با تاکید بر قطعات متنوع محرک های دیداری برسد. فعالیت هایی از قبیل : تکمیل یک پازل ، جهت یابی موقعیتی و جمع آوری موقعیت های مرتبط در نظر گرفته می شود.جهت یابی و هوش فضایی در این ردیف محسوب می شوند.

حافظه فعال : طبقه ای از فرآیند حافظه که اطلاعات متنوعی را در حافظه بلند مدت اندوزش می کند و مورد بازبینی ، ذخیره یا انتقال قرار می دهد ، به عنوان حافظه فعال شناخته می شود. به یاد آوردن کلمات آخر در جملات مطرح شده که به 6 جمله طولانی نیز ارتقاء می یابد ، توانایی بازیابی و به خاطر آوردن جملات مطرح شده ، و به یاد داشتن تعداد مکعب ها و ترتیبشان در ردیف های رنگی و به طور منظم ضربه زدن به آنها ، همه معرف حافظه فعال هستند.

حافظه فعال به عنوان یکی از عوامل سازنده هوش است که در مقیاس های قبلی ، از آن به عنوان حافظه کوتاه مدت و بلند مدت یاد می شد.

حیطه کلامی : به سوال های خاصی که آزمودنی پاسخ شفافی بدهد اطلاق می شود و معرف پاسخ های گفتاری آزمودنی است.

حیطه غیر کلامی : در مقابل حیطه غیر کلامی با زمینه های عملکردی  سروکار دارد و از آزمودنی خواسته می شود تا تکلیف خاصی را انجام دهد.

هوشبهر کلامی معمولا توانایی فرد را در رشته های علوم رفتاری و علوم انسانی پیش بینی میکند ( مثل وکلا و معلمان ) و هوشبهر غیر کلامی معمولا مرتبط است با رشته های فنی مهندسی و عمران و معماری ( مهندسان و طراحان).

 

منبع : راهنمای کاربردی نسخه نوین هوش آزمای تهران- استنفورد بینه . تالیف دکتر کامبیز کامکاری