×

System Alert: E_WARNING
Message: DOMDocument::loadHTML(): Attribute . redefined in Entity, line: 19
File: /home1/netwinai/public_html/rahacenter.com/core/Libraries/Display.php
Line: 705

  2
×

System Alert: E_WARNING
Message: DOMDocument::loadHTML(): Couldn't find end of Start Tag br in Entity, line: 19
File: /home1/netwinai/public_html/rahacenter.com/core/Libraries/Display.php
Line: 705

این امید وجود دارد که  زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را بعد از وقوع خیانت نجات دهند، به طوری که با احساساتی از قبیل خشم، افسردگی، ترس، گناه، تنهایی و شرمساری مقابله کنند و به تنها راهی که به ذهنشان می رسد یعنی جدایی فکر نکنند.

بر طرف نشدن نیازهای عاطفی می تواند منجر به خیانت شود. «نیاز عاطفی اشتیاق و خواسته ای است که در صورت ارضا شدن در فرد احساس رضایت و شادمانی ایجاد می کند و در غیر این صورت موجب احساس ناکامی و ناخشنودی در فرد می شود.» اما باید توجه داشت که  بی وفایی نیاز های عاطفی ارضا نشده را برطرف نمی کند.

«اغلب مواقع، بی وفایی ها به مرگ طبیعی از بین می روند. در بعضی موارد، یکی از طرفین ارتباط را قطع می کند و متوجه می شود شخص انتخابی اش متناسب با انتظار او نیست. اغلب به هنگام کم شدن سودمندی ها ارتباط دچار مشکل می شود.»

 با این وجود راهکار هایی برای تضمین پایان بی وفایی وجود دارد. جدایی کامل، تغییر شغل و محل کار، مسدود کردن راه هر گونه ارتباط با فرد مورد نظر، . . .

تعریف اعتماد به نفس، اطمینان و اثر بخشی نسبت به عملکرد خود است و با عزت نفس رابطه ی مستقیمی دارد. لازم است که تعریفی هم از عزت نفس داشته باشیم. عزت نفس اشاره به قضاوت ارزشی فرد نسبت به خود دارد. افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، از خودپنداره ی خوبی نیز بهره مند هستند(فرانکن، 1994).

شاملو می گوید، عزت نفس ارزیابی مداوم و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندی وجودی خود می باشد. کوپر اسمیت نیز عزت نفس را پیک قضاوت شخصی در مورد ارزش و مقبولیت خود که در نگرش او ظاهر می شود، تعریف می نماید.

پنج مؤلفه ی عزت نفس از نظر انیرونر(1982) عبارتند از: 1- امنیت 2- خودپذیری 3- پیوندجویی 4- رسالت 5- شایستگی

خودپذیری به دوست داشتن خودو رضایت از خود اشاره دارد. پیوندجویی با احساس پذیرفته شدن و مورد احترام قرار گرفتن مرتبط است. رسالت به دارا بودن هدف و انگیزه اشاره دارد و شایستگی به احساس موفقیت و فضیلت در کارآیی اشاره می کند.

بر طبق یک تئوری، عزت نفس انگیزش را تقویت می کند، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات را افزایش می دهد و نگرش های مثبت در جهت پیشرفت . . .

 

كودكان در خانوادهاي داراي تعارض داراي مشكلات سازگاري و رشدي هستند

كودكان به دو صورت به مشكلات و تعارضات زناشويي واكنش نشان مي دهند

1-دروني كردن (افسردگي)

2-بروني كردن(پرخاشگري

تعارض بين زوجين بر توانايي تنظيم فيزيولوژيك و تنظيم عاطفي نوزادان 6ماهه تاثير منفي مي گذارد ولي در 9ماهگي تاثيرات بارز نبود(اوهمين، 2006).

تاثيرات مستقيم و غير مستقيم تعارضات بر كودكان
—تاثيرات مستقيم شامل نشان دادن برانگيختگي شديد و مديريت ناكارآمد مشكلات است.كودكان در برابر تعارضات بين والدين به جاي مقاوم بودن به طرز شكننده اي واكنش نشان مي دهند.
—كودكان در برابر تعارضات مضطرب و پرخاشگر مي شوند (ديويس وهمكاران،2006).

—كودكان در اثر شيوهاي تربيتي والدين كه متفاوت از هم هستند صدمه مي بينند (تعارض بين زوجين با روشهاي منفي تربيت كودكان در ارتباط است).

—صٍرف وجود تعارضات زناشويي باعث مشكلات سازگاري كودكان نمي شود.براي  زوجين طبيعي است كه با هم تعارضاتي داشته باشند. 

« یک آگاهی و درک شناختی از هیجانات و احساسات فرد دیگر » ( ربر[1]، 1995 ص 249 ). از این رو می توان گفت که همدلی دربردارنده توانایی ایجاد روابط هماهنگ با دیگران است. برای تبیین بهتر این مفهوم می توان از تعبیر رایج » خود را به جای دیگران گذاردن » برای نگریستن از نقطه نگرش فرد استفاده کرد.

افرادی که در سازمانها در زمینه همدلی از مهارت بالایی برخوردارند، دارای ویژگی های زیر می باشند :

  • در مواقع تغییر و ابهام مکرراً دیگران را در جریان امور قرار می دهند.
  • تشریک مساعی بین کارکنان، مشتریان و تهیه کنندگان را بالا می برند.
  • سرمایه عقلانی سازمان را بهبود بخشیده و آن را به هدر نمی دهند.
  • انگیزش و رضایت شغلی کارکنان را افزایش می دهند.
  • به عملکرد کاری بهتری دست می یابند.

واژه همدلی برای اولین بار در دهه 1920 و توسط روانشناس . . .

و بعضی از منتقدان و نکوهش گران آموزش قاطعیت بر این عقیده اند که قاطعیت وسیله ای است برای « خود پروری ».اما به هر حال قاطعیت به معنای قاطع بودن در انجام عقاید خود در راستای احترام گذاشتن به دیگران و نقطه نظرات آنهاست.

من خوب نیستم. تو من خوب هستم. رفتار بی تفاوت

من خوب نیستم. تو خوب نیستی. رفتار ساختگی

من خوب هستم. تو خوب نیستی. رفتار پرخاشگرانه

من خوب هستم. تو من خوب هستم. رفتار قاطعانه

رفتار غیر قاطعانه

شخصی که در شرایطی خاص، رفتاری غیر قاطع دارد، نه تنها مدعی حقوق خود نیست بلکه به دیگران اجازه می دهد که حقوق او را پایمال کنند.

رفتار قاطعانه

شخصی که در شرایط ویژه، رفتاری قاطع دارد، مدعی حقوق خود است و در حالی که به حقوق دیگران احترام می گذارد، در برابر حقوق خود احساس وظیفه و مسئولیت می کند.

رفتار پرخاشگرانه

شخصی که رفتار پرخاشگرانه و تهاجمی دارد در شرایط ویژه مدعی . . .