اعتماد به نفس را می توان یاد گرفت پس نگران نباشد اما اگر این نشانه ها را در خود می بینید آن را جدی گرفته و از راهنمایی های ما بهره مند گردید:

- نمی توانید تعریف و تمجید دیگران را از خودتان بپذیرید.

- با افرادی که تصور می کنید از خودتان زیباتر، باهوش تر و یا محبوب ترند رفتار دوستانه و مناسبی ندارید.

- احساس می کنید که در سراسر کره ی زمین تنها فردی هستید که کینه به دل می گیرید و افکار منفی و ناپسند خود را پنهان می کنید.

- در گفتگوها و بحث ها شرکت نمی کنید، چون خیال می کنید حرفی برای گفتن ندارید.

- از ریسک کردن می ترسید، مبادا دیگران شما را تمسخر کنند.

- همیشه به دنبال نظر مساعد دیگران و عقیده ی آنها هستید.

- زمانی که با شکست رو به رو می شوید یا وقتی چیزی مطابق برنامه پیش نمی رود، نمی توانید خودتان را ببخشید.

- بر این باورید که به حدی بی ریخت و بد قیافه هستید که هیچ وقت دوست مناسب و جذابی پیدا نخواهید کرد و اگر احیاناً چنین کسی پیدا بشود حتماً خودش مشکلی اساسی دارد.

- در مقابل آئینه می ایستید و حسابی خودتان را زجر می دهید.

در نظر داشته باشید افزایش و تقویت اعتماد به نفس لزوماً به این معنی نیست که ضعف هایتان از بین خواهند رفت بلکه دیگر تمام حواس خود را متوجه ضعف هایتان نخواهید کرد. در این صورت یکی از جنبه های بد و نامناسب شخصیت شما باعث نمی شود که از کل وجود خودتان بیزار شوید.

دلایل کمبود اعتماد به نفس:

- تحقیرهای بزرگسالان

- مقایسه شدن با دیگران

- پنهان کردن احساسات

- بدزبانی( آزار کلامی)

- حمایت بیش از حد

- بی توجهی

-آزار جسمی و جنسی

- زورگویی

- آرزوهای بزرگ

یادگیری اعتماد به نفس به توجه، هوشیاری و احساس مسئولیت نیاز دارد. اول باید تشخیص بدهید که در چه مواردی اعتماد به نفستان کم است و سپس خودتان را ملزم کنید که برای تغییر آنها دست به کار شوید. تقویت اعتماد به نفس هیچ ارتباطی با تغییر شخصیت شما ندارد. اتفاقی که می افتد این است که سرانجام شما متوجه می شوید که شخص شگفت انگیز و باارزشی هستید و به این ترتیب بینش و نظرتان درباره ی زندگی تغییر خواهد کرد. اما در واقع، بخش عجیب و غریب قضیه در همین نکته نهفته است، نخستین گام بزرگ این است که شما خودتان را به همین صورتی که هستید با تمام ضعف ها و عیب هایتان بپذیرید.

برگرفته از کتاب اعتماد به نفس نوشته ی آنیتا نایک، ترجمه ی شقایق قندهاری، انتشارات پیدایش.