شش نکته ای که باید به خاطر بسپارید:

1- فرد خوش بین و امیدواری باشید، نه فرد بدبین و نا امید.

2- وقتی کسی شما را ناراحت و آزرده خاطر می کند، به خودتان سخت نگیرید.

3- عیب جویی بیش از آن که ویژگی های فردی را که به او خرده گرفته اید نمایان کند,خصلت های شخصی شما را نشان می دهد.

4- از احساس گناه یا دلسوزی نسبت به خود لذت نبرید.

5- به جای پرخاشگری با قاطعیت و اطمینان، از خود دفاع کنید.

6- تنها بودن به این معنی نیست که شما به نوعی از جامعه طرد شده اید و محکوم هستید تمام زندگی خود را در عذاب و ناراحتی محض به سر ببرید.

خوش بینی و مثبت اندیشی فقط این نیست که در آئینه خود را برانداز کنید و به خودتان بگویید" من فوق العاده ام". مثبت اندیشی تمام این موارد را شامل می شود: چگونه در باره ی خودتان حرف می زنید، چگونه با آنچه بیان می کنید دیگران را تحت تأثیر خود قرار می دهید و در نهایت این که چگونه با حرف هایتان اعتماد به نفس خود را کاهش یا افزایش می دهید.

اولین قدم در مثبت اندیشی استفاده از زبانی خوب و مثبت است. همچنین مثبت اندیشی به این معنی است که اجازه نمی دهید رفتارها یا برخوردهای دیگران شما را مأیوس کند.برای این که بتوانید فردی مثبت اندیش و خوش بین باشید باید خودتان را وادار کنید تا جنبه ی مثبت قضیه را ببنید.

به وجود خود ببالید:

یکی از راه های تقویت احساسات مثبت و خوب نسبت به خود این است که به مهارت ها و توانایی های خود ارزش بگذارید. در بیشتر موارد شما ارزشی برای استعدادها و توانایی های خود قائل نیستید و خیلی راحت می گویید: خوب هر کسی می تواند این کار را انجام بدهد، اما واقعیت این است که شخص شما این کار را انجام داده پس لطفاً تعظیم کنید و تحسین ها را پذیرا باشید.

آینده را فراموش کنید:

اکثر ما طوری تربیت شده ایم که دائم به آینده می اندیشیم و تمام برنامه ها و تلاش های خود را در جهت رسیدن به آن دنبال می کنیم. این امر تا زمانی معقول است که شما از امروز زندگی خود حداکثر استفاده را بکنید و به عبارتی امروز را به طور تمام و کمال زندگی کنید. نگرانی و دلهره به خاطر این که در آینده چه خواهد شد، فقط اتلاف وقت است. بنابر این بهتر است بپذیرید که اصلاً و ابداً نمی توانید آینده را کنترل کنید مگر این که دارای قدرت های ماورای طبیعی باشید. بپذیرید که ما با کمک اعتماد به نفس خود می توانیم هر چیزی را تاب بیاوریم و زنده بمانیم و در این حالت خیلی زود ترس از آینده کمرنگ می شود و از بین می رود.

برگرفته از کتاب اعتماد به نفس نوشته آنیتا نایک، مترجم شقایق قندهاری، انتشارات پیدایش.