اگر از این رهنمودهای اساسی پیروی کنید، واقعاً به ارتباط ناسالم با شریک زندگیتان پایان خواهید داد.

  1. از به کار بردن کلمات قضاوت آمیز و اصطلاحات دو پهلو پرهیز کنید: این ها حرف‌های تند و تیزی هستند که احساس ارزشمندی فرد را مورد حمله قرار داده و به آن لطمه می‌زنند مانند عدم همکاری، مثل همیشه بی فکرو ....، بنابر این در رابطه‌ی بین زن و شوهرهای صمیمی جایی ندارند.
  2. از برچسب زدن‌های کلی بپرهیزید: بر چسب زدن‌های کلی در واقع زیر سؤال بردن هویت کلی همسرتان است مانند خودخواه، تنبل و ... . این نوع برچسب زدن‌ها نه رفتار همسرتان بلکه کل شخصیت او را زیر سؤال می‌برند و نتیجه‌ی آنها از بین رفتن صمیمیت و نزدیکی است.
  3. از پیام های "تو" سرزنشگر و اتهام آمیز پرهیز کنید: تو هیچ وقت به موقع به خانه نمی‌آیی.... تو در . . .

مهارت گوش دادن

گوش دادن مهم ترین مهارت ارتباطی است که می‌تواند باعث ایجاد و تداوم احساس صمیمیت شود. وقتی خوب گوش می‌دهید، همسرتان را بهتر درک می‌کنید، دقیقاً با وی همساز می‌شوید، از رابطه‌ی زناشویی تان بیشتر لذت می‌برید و بدون ذهن خوانی، دلیل گفتار و رفتار همسرتان را می‌فهمید. گوش دادن نوعی تعهد و ارج نهادن به همسرتان است. گوش دادن تعهدی برای درک و همدلی، کنار گذاشتن علایق، نیازها و پیش داوری‌های خود، برای دیدن مسائل از نگاه همسرتان است. هم چنین گوش دادن، نوعی ارج نهادن به همسرتان نیز هست، چون بیانگر این پیام است: " من به تو توجه دارم و می خواهم بدانم که فکر، احساس و خواسته‌ی تو چیست".

گوش دادن به گفته‌های همسرتان چیزی فراتر از صرفاً ساکت ماندن به هنگام صحبت کردن او است. گوش دادن واقعی با قصد شما مشخص می شود. اگر قصد شما، درک، لذت بردن، آموختن از یا کمک کردن به همسرتان باشد، پس واقعاً گوش می‌کنید.

بسیاری از زوج‌ها، . . .

چرا ازدواج؟ اشخاص، جوان یا پیر، زن یا مرد، فقیر یا ثروتمند از داشتن روابط عاشقانه ی پر دوام شادتر می شوند. ازدواج امنیت خاطر، تکمیل و تکامل، شور و اشتیاق، بقاء نسل، حفظ دین با رویای پیوندی پر دوام است. اما گاه این امید در برخورد با واقعیت های عشق رنگ می بازد، نیازها برآورده نمی شوند، خشم فاصله می اندازد، داوری ها مسأله می سازد و احساس تنهایی حاکم می شود.

عوامل موفقیت روابط صمیمانه کدامند؟ اندازه ی عشق، بخت و اقبال، انتخاب صحیح و یا مهارت های ویژه. این مسائل مورد بررسی باید قرار بگیرد که اگر شخص مناسبی را بیابید که با شما همخوانی داشته باشد و همچنین اگر با مهارت های میان فردی آشنایی داشته باشید، زندگی لذت بخش خواهد بود.

انتخاب شخص مناسب

چنانچه جاذبه ی زیادی نسبت به کسی تجربه می کنید:

  • لزوماً به این معنی نیست که عاشق او هستید و برای هم آفریده شده اید.
  • لزوماً به این معنی نیست که ازدواج . . .
  • پس از مرگ یکی از عزیزان یا پس از طلاق یا پس از ناکامی در عشق بین شش ماه تا یک سال وارد رابطه‌ی جدیدی نشوید تا اثرات فقدان ناشی از مرگ یا طلاق و یا عشق ناکام بر طرف شود.
  • مسأله‌ی مهم در آشنایی اتفاقی ( دختر و پسر) این است که قبل از بدست آوردن اطلاعات لازم، افراد درگیر روابط عاطفی می شوند و زمانی که اطلاعات بدست می‌آورند، دیگر توان جدا شدن از یکدیگر را ندارند و به دلیل درگیر شدن عاطفی، سعی می‌کنند شرایط را بپذیرند. لذا در این نوع آشنایی توصیه می‌شود قبل از گسترش روابط عاطفی سعی کنید اطلاعات مربوط به خانواده و شرایط زندگی و سایر اطلاعات را بدست آورید.
  • تمامی روابط سالم حاوی درجاتی از مدارا و سازش و مصالحه است، وقتی که متعهد به زندگی با فردی می‌شویم دیگر نمی توانیم همانند زمان مجردی زندگی کنیم. قبل از ازدواج از آنجا که هنوز به فردی تعهد نداده‌ایم می‌‌توانیم دقت بیشتری به خرج دهیم، چرا که لازم است قبل از هر چیز به خودمان متعهد باشیم تا به دیگری.
  • اگر فردی . . .

ازدواج نقطه ی آغاز آن چیزی است که بعداً به آن زناشویی می گوئیم و زناشویی زمینه ی ایجاد آن چیزی است که به آن خانواده می‌گوییم. خانواده انواع مختلف دارد. امّا همه ی آنها با ازدواج شکل گرفته است. ما در خانواده به دنیا می آئیم و رشد می‌کنیم امّا قبل از آن یک روزی خانواده ای شکل گرفته بوده است.

 تنها شکل مورد قبول و کارآمد شکل گیری خانواده ی جدید ازدواج است. ازدواجی که منجر می شود به فضای روابط دو نفره که خیلی زیباست و به آن می‌گوییم زناشویی.

ازدواج نقطه ی آغاز آن چیزی است که بعداً به آن زناشویی می گوئیم و زناشویی زمینه ی ایجاد آن چیزی است که به آن خانواده می‌گوییم.

در زبانهای دیگر واژه ای به زیبایی زناشویی نداریم زیرا به هر دو نقش زن و شوهری به طوری همزمان اشاره می‌کند. این واژه خیلی زیباست.

زن در رابطه زناشویی یک نقش  و شوهر هم یک نقش است وگرنه قبل از آن صحبت از یک مونث و یک مذکر بود. نقش‌های زنانگی به معنی زن و همسر و نقش‌های شوهری به معنی مرد و همسر به معنی مجموعه رفتارهایی است که از این آدم . . .