وابسته متقابل فردی است که به دیگران اجازه میدهد با سوء رفتارشان بروی تاثیر بگذارند و او نیز متقابلا به طرزی وسواس گونه در صدد کنترل و تسلط بر آنها بر میآید.

ویژگیهای وابستگی :

 -سرپرستی یا نوعی احساس مسئولیت نسب به دیگران.

-خود کم بینی همراه با انبوهی از بایدهایی که در ذهن دارند.

-سرکوبی که از حفظ هویت خویش در هراسند.

-وسواس  مرتبا افکاشان درگیر دیگران است.

-کنترل کردن که شامل کنترل شدن و کنترل کردن میباشد.

-انکار یا نادیده گرفتن وضعیت موجود.

همچنین وابستگان متقابل احساس رضایت و آرامش ندارند ،نگرانند مبادا مردم آنها را ترد کنند،قادر به جلب عشق نیستند،دارای ارتباطات سست هستند،باج میدهند ، التماس میکنند،به دیگران اجازه میدهند آنها را آزار دهند،نه به خودشان اعتماد دارند و نه به دیگران،احساس خشم را در خود سرکوب کرده و احساس گناه را جایگزین آن میکنند و معمولا دچار مشکلات جنسی هستند.

قطع وابستگی

قطع وابستگی جدایی از فرد مورد توجه ما نیست بلکه رهایی از معضل در گیری با خود است.قطع وابستگی عقب نشینی خشک و بی احساس و خصمانه نیست یا پذیرش مظلومانه و اجباری که مسبب آن زندگی یا مردم است.شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های واقعی نیست.بلکه به معنی در لحظه حال زندگی کردن است به جای آنکه به خود فشار آوریم که همه چیز را تحت کنترل خویش درآوریم.پذیرش وحل مشکلات از طریق راه حلهای منطقی است بدون احساس گناه و تعهد بیش از حد.دانستن این نکته استکه خودمان مسئول زندگی خودمان هستیم.خودمان را دوست بداریم همانگونه که هستیم در عین حال خود را بهتر شدن پرورش دهیم.با واقعیات روبه شویم و هنر پذیرش را بیاموزیم.به احساسات خود میدان دهیم و آنها را مرتبا سرکوب نکنیم چرا که قسمت بزگی از وجود ما بخش عواطف ماست.باور کنیم که قدرت تفکر داریم و تصمیم گیری به عبارتی ما قربانی تصمیمهای دیگران نیستیم.اهداف خود را مشخص کنیم وبرای دستیابی به آنها تلاش کنیم.بدانیم که نه گفتن اصلا چیز بدی نیست و یاد بگیریم تا بتوانیم به موقع نه بگوییم.شاد زندگی کنیم دیگران را مورد بخشش قرار دهیم و بدانیم :

امروز ما را برای فردا مهیا میسازد و همه ی این رویدادها  به منظور صلاحدید ما رخ می دهدو هیچ یک از تلاشهای ما به هدر نخواهد رفت.

برگرفته شده ازکتاب وابستگی متقابل اثر:ملودی بیتی

ترجمه: نسرین سلامت