سازگاری با بیماری: بیشتر بیماران دارای بیماری های مزمن نمی توانند به نحو مطلوبی بیماری خود را بپذیرند و با آن سازگار شوند. برای سازگاری با این شرایط طبی وخیم، اغلب به کمک متخصصان به ویژه روانشناسان سلامت و روانشناسان بالینی نیازمندند.

پیروی از دستورات طبی: اغلب برای مردم دشوار است که به آنها گفته شود، برای تمام مدت عمرشان نباید قند، چربی و .... مصرف کنند و یا اینکه به آنها گفته شود برای تمام عمر هر روز دو تا سه نوبت باید داروی خاصی را مصرف کنند و یا فعالیت های آنها برای همیشه محدود می شود. چنین بیمارانی نه تنها باید عوارض بیماری را بپذیرند، بلکه بیماری، زندگی آنها را دگرگون می کند. به همین دلیل این بیماران باید به کمک روانشناسان سلامت بتوانند از تجویزات طبی به خوبی پیروی کنند، در غیر این صورت وضعیت جسمی آنها بدتر شده و یا به سمت مرگ پیش می روند.

مشکلات روانشناختی: در بیشتر اختلالات مزمن، مشکلات روانشناختی به ویژه غو و اندوه، ناامیدی، درماندگی، افسردگی، اضطراب، عدم علاقه به زندگی و حتی برخی از علائم وخیم فراوان جزو لاینفک بیماری هستند. این حالات . . .

بیماری های خاص و مزمن

بیماری‌های خاص و مزمن بیماری‌هایی هستند که وخیم و سعب العلاج می باشند یا برای بلند مدت مردم به آنها مبتلا می‌شوند. این بیماری ها با توسعه‌ی شهر نشینی، پیشرفت صنعتی و زندگی ماشینی گسترش یافته اند و از جمله پرهزینه ترین مسائل بهداشتی جهان محسوب می‌شوند. عوامل عمده ای در ایجاد این بیماری ها سهیم هستند که عبارتند از: عوامل زمینه ای مانند سن، جنس، سطح آموزش و ترکیب ژنتیکی

-عوامل رفتاری مثل مصرف دخانیات، رژیم غذایی نامناسب و کم تحرکی

- شرایط بینابینی مثل مقدار کلسترول سرم و فشار خون بالا

- شرایط اجتماعی و اقتصادی مثل فقر و بیکاری

- محیط مثل آلودگی هوا، ترافیک و آلودگی آب

- شهرنشینی و فرهنگ مثل رفتارها، ارزش ها، هنجارها و سبک زندگی

همچنین عوامل روانشناختی در ایجاد و گسترش این بیماری‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند.

اطلاع از  بیماری در وهله ی اول مانند . . .