منظور از مداخله روانشناختی، کاربرد اصول و یافته های روانشناسی به ویژه روانشناسی بالینی در یک موقعیت یا شرایط خاص است.

روان درمانی: شامل نشست رو در روی یک درمانگر متخصص و بیمار می باشد که براساس رویکردی خاص و به منظور بهبود وضعیت روانی فرد انجام می‌شود

درمانگری شناختی رفتاری : وقتی برای فردی بیماری مزمن تشخیص داده می شود ممکن است به سرعت نگرانی‌ها و ترس‌های بسیار واقع گرایانه ای در ذهن او ایجاد گردد. مثلاً آیا من توانایی تحمل این درد را دارم؟ آیا می توانم شغلم را حفظ کنم؟ یا حالا چه کسی حاضر می شود با من زندگی کند؟ درمانگری شناختی رفتاری رویکردی است که می‌تواند به وسیله ی متخصصان برای مطرح نمودن چنین نگرانی‌هایی مورد استفاده قرار بگیرد. این رویکرد باعث ارتقاء کیفیت زندگی و سازگاری افراد مبتلا به بیماری های مزمن می‌شود.

روش های کنترل استرس: بیماران مزمن استرس و اضطراب شدیدی را تجربه می‌کنند. برای کنترل استرس از روش آرامش عضلانی گام به گام، پسخوراند زیستی و حساسیت زدایی منظم می‌توان استفاده کرد.

بینش درمانی: بینش درمانی روشی است برای کمک به بیماران به منظور کسب آگاهی از ریشه های احساسات و مشکلات. چنین روشی برای کمک به بیماران برای کنار آمدن با اضطراب و ایجاد تغییر در خودانگاره و ارتباطات بیماران با خانواده و دوستانشان مفید است.