×

System Alert: E_WARNING
Message: DOMDocument::loadHTML(): Attribute . redefined in Entity, line: 33
File: /home1/netwinai/public_html/rahacenter.com/core/Libraries/Display.php
Line: 705

  2
×

System Alert: E_WARNING
Message: DOMDocument::loadHTML(): Couldn't find end of Start Tag p in Entity, line: 33
File: /home1/netwinai/public_html/rahacenter.com/core/Libraries/Display.php
Line: 705

انگیزش موضوعی است که بیشتر در بزرکسالان مورد پژوهش و بررسی قرار کرفته است. درواقع با توجه  به اینکه  اشخاص در هر سنی وقتی فرصتی  در اختیارشان گذاشته می شود که به کسب مهارت بپردازند و خودشان را به رشد و غنا برسانند، به شور و شوق می آیند. تشویق کردن پدرها و مادرها و آموزش آنان به منظور اینکه کودکانشنا مادام العمر یادگیرندگانی خودانگیخته باشند، بخشی از این باور است. اکر چه پیشرفت آموزشی اهمیت دارد اما وظیفه ی پدر و مادر چیزی بیشتر از یاری رساندن به کودک برای کسب مراتب علمی است. انگیزش فرآیندی ظریف و پیچیده است که مجموعه ای از مهارت ها و دانش، اعتقادات و احساسات را می طلبد. تلاش برای رسیدن به یک هدف همانند رفتن به یک سفر پنج مرحله ای می باشد.  کودک برای عبور از هر مرحله به دو چیز نیاز دارد: قدرت درک و مهارت هایی معین.

مرحله ی اول: شناسایی هدف و پی بردن به علل. لازم است که کودک یک هدف و یک مقصد داشته باشد. یعنی طرح مسیر را در ذهن خود ترسیم کند و بداند که هدف رسیدن به مقصد است. هدف هر چه روشنتر تعریف شود آسانتر می توان آن را به خاطر سپرد . . .

مقدمه

تاب آوري جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روانشناسي تحول، روانشناسي خانواده و بهداشت رواني. به خود اختصاص داده است ( كمپبل – سيلز، كوهان، و استين 2006 ). گارمزي و ماتسن ( 1991 ) تاب آوري را « يك فرايند، توانايي، يا پيامد سازگاري موفقيت آميز علي رغم شرايط تهديد كننده »، تعريف نموده اند. در واقع تاب آوري سازگاري مثبت در واكنش به شرايط ناگوار است ( والز، 2001 ). تاب آوري صرف مقاومت منفعل در برابر آسيبها يا شرايط تهديد كننده نيست. بلكه فرد تاب آور، مشاركت كننده ي فعال و سازنده ي محيط پيراموني خود است. نوعي ترميم خود، كه با پيامدهاي مثبت هيجاني، عاطفي و شناختي همراه است ( ماتسن 2001 راتر، 1999 ؛ لوتار، سيچتي، و بركر، 2000 ). شخص تاب آور منابع محافظتي در اختيار دارد كه مقاومت او را در برابر تهديدات، و به تبع آن بهداشت رواني بلند مدت او را بالا مي برد. فرايبورگ، هجمدال، زوزنوينگ، مارتينسن ( 2003 )، در جمع بندي نظري خودشان، طبقه بندي سه گانه اي را در زمينه تاب آوري مطرح نموده اند : 1- ويژگيهاي . . .

اصل 1 : عملکرد خودتان اهمیت دارد

پدر و مادر فکوری باشید

نقش و تأثیر ژن ها، از والدین سلب مسئولیت نمی کند

بچّه ها با نگاه کردن و تماشا هم یاد می گیرند

وقتی فرزندتان در پی کشف دنیای پیرامون خودش است، شما چه علایم و پیام هایی برای او می فرستید ؟

عوامل مؤثرِ بیرون از خانواده را کنترل و مهار کنید

از اشتباهات خود درس بگیرید و بیاموزید

اصل 2 : هر اندازه به فرزندتان محبّت کنید، زیاد نیست

آیا محبّت بیش از حدّ، فرزند را لوس و ننر بار می آورد ؟

واقعاً محبت بیش از حد چه معنایی دارد ؟

ابراز محبّت فیزیکی

پیشرفت ها و موفقیت های فرزندتان را ستایش کنید

به نیازهای عاطفی فرزندتان پاسخ بدهید

فضای امن و امان ایجاد کنید

آیا خانه ی شما برای فرزندتان جایی امن هست ؟

اصل 3 : در حل مسائل و مشکلات فرزندتان شرکت کنید