اضطراب امتحان نوعی خودمشغولی ذهنی است که با خود پنداره ضعیف و تردید فرد درباره توانایی های خود مشخص می شود و غالباً با شناخت منفی، تمرکز نداشتن حواس و واکنش های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است که از طریق آموزش مهارتهای مقابله و افزایش ظرفیت شناختی و توانایی های روانی – اجتماعی فرد قابل مدیریت است. از این رو در آستانه امتحانات، واحد مشاوره تحصیلی مرکز رها کارگاه آموزشی" مقابله با اضطراب امتحان واسترسهای تحصیلی "ویژه دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می‌کند.
زمان: پنجشنبه 14 آذر ماه
از علاقمندان دعوت میشود با توجه به فرصت کوتاه سریعتر با شماره 6636684 تماس حاصل فرمایند.
                                                                                                                  واحد مشاوره تحصیلی رها