برنامه ریزی تحصیلی همراه با:

- مشاوره ی خانواده( مدیریت جو خانواده و ........)

- مشاوره ی تغذیه( مشکلات تغذیه، قبل و حین مطالعه)

- مشاوره ی بالینی( اضطراب، مشکلات توجه و تمرکز، نوسان خلق و .......)

- مشاوره ی انگیزشی( عدم جدیت، عادات غلط، انگیزه ی تحصیلی،......)

علاقه مندان می توانند از دو جلسه ی برنامه ریزی تحصیلی به صورت رایگان استفاده نمایند

رزرو با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

تلفن: 6636684 (در 4 خط)