کارگاه های تخصصی با مدرک سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رها  افتخار دارد به عنوان اولین مرکز مشاوره  در اصفهان اقدام  به برگزاری کارگاه های  تخصصی ویژه روانشناسان ، مشاورین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، بر اساس استانداردهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران  و با گواهی و امتیاز بازآموزی از سازمان نظام نماید.

 

شرایط اعطای گواهی نظام:

  درکارگاه­های دارای مجوز سازمان، به همه افراد شرکت کننده که حداقل کارشناسی روانشناسی داشته باشند، گواهی شرکت توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعطا خواهد شد و برای افراد دارای عضویت  سازمان نظام،  این گواهی دارای امتیاز بازآموزی سازمان می باشد.