اجرای عملی آزمون و مرور کلیه مراحل

اجرا،نمره گذاری،تفسیر و گزارش نویسی

زیر نظر دکتر صفری

(همراه با کیس)

28 مردادو 4 شهریور

کارگاه تخصصی مشاور تحصیلی

ویژه مشاوران و روان شناسان(16 ساعت)

با تدریس

آقای حمیدرضا میرزاخانلو کارشناس ارشد

و آقای حامد نصیری دانشجوی تخصصی دکتری

تاریخ برگزاری؛ 8 و 15 تیرماه

 

مشاوره تحصیلی چیست؟

مهارتهای مورد نیاز

منابع مورد نیاز دانش آموزان

والدین و دانش آموزان محصل

برنامه ریزی و مشاوره ی کنکور

انتظارات و اهداف دانش آموزان

انتخاب رشته تحصیلی، مبناها . . .