در این دوره می آموریم:

ماهیت، علل و روش های مدیریت

 • اختلال ADHD
 • اختلالات اضطرابی کودکان ( اختلال اضطراب جدایی / اختلال وسواس فکری و عملی / اختلال اضطراب فراگیر / اختلال ترس اختصاصی)
 •  اختلال طیف اوتیسم
 • اختلال خلقی در کودکان
 • (اختلال افسردگی و دوقطبی در کودکان)
 • اختلال یادگیری
 • مشاوره کودکان طلاق به روش MFC

 

سرفصل های آموزشی:

 • عوامل تعیین کننده رضایت زناشویی
 • الگوی مدیریت باورهای ذهنی و هیجانات آسیب رسان زوجین
 •  فنون تقویت صمیمت در روابط زناشویی
 • فنون مذاکره و حل تعارض های زوجین