در این دوره می آموریم:

ماهیت، علل و روش های مدیریت

  • اختلال ADHD
  • اختلالات اضطرابی کودکان ( اختلال اضطراب جدایی / اختلال وسواس فکری و عملی / اختلال اضطراب فراگیر / اختلال ترس اختصاصی)
  •  اختلال طیف اوتیسم
  • اختلال خلقی در کودکان
  • (اختلال افسردگی و دوقطبی در کودکان)
  • اختلال یادگیری
  • مشاوره کودکان طلاق به روش MFC