کارگاه تخصصی مشاور تحصیلی

ویژه مشاوران و روان شناسان(16 ساعت)

با تدریس

آقای حمیدرضا میرزاخانلو کارشناس ارشد

و آقای حامد نصیری دانشجوی تخصصی دکتری

تاریخ برگزاری؛ 8 و 15 تیرماه

 

مشاوره تحصیلی چیست؟

مهارتهای مورد نیاز

منابع مورد نیاز دانش آموزان

والدین و دانش آموزان محصل

برنامه ریزی و مشاوره ی کنکور

انتظارات و اهداف دانش آموزان

انتخاب رشته تحصیلی، مبناها و راهبردها

سبک های مطالعه و برنامه ریزی تحصیلی

تلفن ثبت نام؛

36636684_36633217

دروازه شیراز، ابتدای چهارباغ بالا، نبش کوچه 37، ساختمان جم، طبقه ی پنجم، مرکز رها