×

System Alert: E_WARNING
Message: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 3
File: /home1/netwinai/public_html/rahacenter.com/core/Libraries/Display.php
Line: 705

کارگاه آموزشی

مهارت های مقابله با اضطراب، افسردگی و خشم

احساسات خوشایند به فرد انرژی می دهد مانند شادی، عشق و ..... و دقیقاً به همان صورت احساسات ناخوشایند انرژی منفی را به فرد منتقل می کند مانند غم ،خشم و .........

در این کارگاه آموزشی به معرفی خلق های منفی و نحوه ی مدیریت آنها پرداخته خواهد شد.

اهداف:

- تأثیرات خلق منفی بر جسم و روان چه خواهد بود؟

- تأثیر افسردگی بر وضعیت جسمی فرد چیست؟

- موقعیت های ایجاد کننده خشم کدامند؟

- شیوه های عملی مدیرت خشم

- اضطراب چیست و چگونه روی می دهد؟

- چگونه می توان از بروز اضطراب پیشگیری نمود؟

مدرس: سرکار خانم نکویی

کارشناس ارشد روانشناسی

زمان: آبان 1392

در چهار جلسه

تماس جهت ثبت نام:6636684 (در چهار خط)

کارگاه آموزشی

چگونه بدون اضطراب در جمع صحبت کنیم؟

بیشتر افراد در موقعیت های خاص مثل مصاحبه برای استخدام یا صحبت در جمع دچار تنش و اضطراب می شوند اما اضطراب اجتماعی چیزی فراتر از خجالت یا استرس موقعیتی می باشد.

اهداف:

- آشنایی با اضطراب اجتماعی و درمان آن

- تأثیرات اضطراب اجتماعی بر زندگی فردی

مدرس: سرکار خانم عاطفه نکویی

کارشناس ارشد روانشناسی

زمان: آبان 1392

تماس برای ثبت نام: 6636684 ( در چهار خط)