این موسسه علاوه بر توان آزمون سازی علمی، به عنوان نمایندگی مؤسسه روان سنجی تهران ، امکان تأمین انواع آزمونها را فراهم ساخته است وآمادگی دارد ضمن ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان تحت آموزش شما ، با ارائه تحلیل های آماری دقیق ، سریع و پیشرفته در پژوهشها همکاری داشته باشد.