پرسش نامه های متعددی جهت تعیین میزان عزت نفس تهیه شده است که یکی از مهمترین آنها پرسش نامه عزن نفس کوپر اسمیت می باشد این پرسشنامه شامل 58 سؤال است که 8 سؤال آن بصورت خنثی است و عبارتند از سؤالهای 6 و 13 و 20 و 27و 34 و 41 و 48 و 55 دامنه پاسخهای آزمودنی بصورت بله و خیر است که هر فرد متناسب با وضعیت خود یکی از گزینه ها را انتخاب می کند.

در سؤال های شماره 2، 4، 5، 10، 11، 14، 18، 19، 21، 23، 24، 28، 29، 30، 32، 36، 45، 47، 57 به هر پاسخ بله یک نمره و به هر پاسخ خیر نمره صفر تعلق می گیرد در مورد بقیه سؤالات به طور معکوس عمل می شود یعنی به پاسخ فیزیک یک نمره و به هر پاسخ بله " صفر نمره" داده می شود با توجه به مجموع نمرات سطح عزت نفس هر فرد تعیین می شود به عبارت دیگر هرچه نمره فرد بالا باشد دارای عزت نفس بالا است و هرچه پائین تر باشد به همان میزان عزت نفس او نیز پائین تر است.

پاسخ دهنده عزیز

    جملات زیر را به دقّت بخوانید و در صورتی که هر یک از آنها با وضعیت فعلی شما مطابقت دارد در ستون " بلی " و چنانچه به هیچ شکلی با وضعیّت شما مطابقت ندارد ستون " خیر " را علامت بگذارید.

 

               نام و نام خانوادگی                                  سن                                      تحصیلات

ردیف

 

بلی

خیر

1

بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم.

 

 

2

از خود خیلی مطمئن هستم.

 

 

3

اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم.

 

 

4

من دوست داشتنی هستم.

 

 

5

با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم.

 

 

6

هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم.

 

 

7

صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است.

 

 

8

آرزو می کنم ای کاش جوانتر بودم.

 

 

9

چیزهای زیادی در من وجود دارد که اگر می توانستم، آنها را تغییر می دادم.

 

 

10

به آسانی می توانم تصمیم بگیرم.

 

 

11

دیگران از بودن من لذّت می برند.

 

 

12

در خانه زود عصبانی می شوم.

 

 

13

همیشه کار درست را انجام می دهم.

 

 

14

به امور تحصیل خود افتخار می کنم.

 

 

15

همیشه کسی باید به من بگوید چه کار بکنم.

 

 

16

انجام هر کار جدیدی وقت زیادی را از من می گیرد.

 

 

17

اغلب از آنچه انجام داده ام متأسفم.

 

 

18

بین هم سن و سالان خود مشهور هستم.

 

 

19

معمولاً والدینم به احساسات من توجّه می کنند.

 

 

20

هرگز ناخشنود نیستم.

 

 

21

تا آنجا که بتوانم کار را به نحو احسن انجام می دهم.

 

 

22

من به راحتی تسلیم می شوم.

 

 

23

معمولاً می توانم از خود مواظبت کنم.

 

 

24

من فردی نسبتاً شادمان هستم.

 

 

25

من ترجیح می دهم با بچه ای کوچکتر از خودم بازی کنم.

 

 

26

والدینم انتظارات بیش از حدّی از من دارند.

 

 

ردیف

 

بلی

خیر

27

من تمام کسانی را که می شناسم دوست دارم.

 

 

28

دوست دارم معلّم در کلاس برای درس جواب دادن من را صدا بزند.

 

 

29

من خود را درک می کنم.

 

 

30

مثل من بودن خیلی سخت است.

 

 

32

بچه ها معمولاً از عقیده ی من پیروی می کنند.

 

 

33

هیچ کس در خانه به من توجّه نمی کند.

 

 

34

هرگز سرزنش نمی شوم.

 

 

35

آنطور که دوست دارم تکلیف مدرسه ام را انجام نمی دهم.

 

 

36

می توانم تصمیم بگیرم و به آن پای بند بمانم.

 

 

37

من واقعاً دوست ندارم که یک پسر / دختر باشم.

 

 

38

من خودم را دست کم می گیرم.

 

 

39

دوست ندارم با دیگران باشم.

 

 

40

خیلی وقتها دوست دارم  خانه را ترک کنم.

 

 

41

من اصولاً کمرو نیستم.

 

 

42

من اغلب اوقات در مدرسه احساس دلخوری می کنم.

 

 

43

من اغلب احساس می کنم که از خود شرمنده ام.

 

 

44

من به زیبایی دیگران نیستم.

 

 

45

اگر چیزی برای گفتن داشته باشم معمولاً آنرا می گویم.

 

 

46

بچه ها اغلب از من عیب جویی می کنند.

 

 

47

پدر و مادرم مرا درک می کنند.

 

 

48

من همیشه راست می گویم.

 

 

49

معلّمان در من احساس ناخوشایند بی کفایتی را به وجود می آورند.

 

 

50

برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد.

 

 

51

من فردی شکست خورده هستم.

 

 

52

به هنگام سرزنش به آسانی ناراحت می شوم.

 

 

53

بچه های دیگر بیشتر از من مورد علاقه ی دیگران هستند.

 

 

54

اغلب اوقات این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند.

 

 

55

همیشه می دانم که به مردم چه بگویم.

 

 

56

اغلب در مدرسه دلسرد می شوم.

 

 

57

معمولاً چیزی مرا آزار نمی دهد.

 

 

58

نمی توان به من اعتماد کرد.