اهداف کانون مهر مادران به شرح ذیل می باشد:

 1. شادکامی مادران و همسران در زندگی
 2. کمک به رشد شخصی و شخصیتی مادران و همسران جوان
 3. کمک به ایفای نقش موفق تر مادران  و همسران جوان در زندگی
 4. حمایت تخصصی از والدین در فرزند پروری
 5. کمک به خودشناسی و رشد زوجهای جوان
 6. کمک به خود تغییری مادران و همسران آنها
 7. تامین اطلاعات و آموزش مادران ، همسران و فرزندان آنها
 8. افزایش تجارب لذتبخش والدین در فرزند پروری
 9. کمک به انسجام توان مادران و همسران جوان در تقویت نهاد خانواده
 10. کمک به ارتقاء مهارتهای همسرداری در زوجین
 11. کمک به توسعه فرهنگ فرزند پروری مطلوب در خانواده ها
 12. کمک به آماده سازی زوجین جوان برای فرزند پروری