تفاوت افسردگی در زن و مرد 

  • زنان به خود سرزنشی گرایش دارند و مردان به سرزنش اطرافیانشان
  • زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند
  • .زنان بعد از هر درگیری فاصله می گیرند ولی مردان درگیری و کشمکش درست میکنند
  • زنان حالت دلواپسی و ترس دارند، مردان بدبین شده و حالت دفاعی به خود میگیرند.
  • زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره افسردگی شان را ضعف می دانند
  • اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند، در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می کنند

 

نشخوار افکار یکی از علتهای افزایش افسردگی در زنان نسبت به مردان است

به فکرهای همین الان تان توجه کنید،گویی در حال شنا کردن درون آنها هستید. وقتی مدتی طولانی در یک دایره فکری گیر می افتید ،خودتان را خسته و کسل میکنید.

خوشبختانه فنون بسیاری برای رهایی از افتادن در این چرخه های فکری کشنده وجود دارد که مثلا میتوان به "توقف فکر" اشاره کرد که در این حالت با گفتن واژه "بسه دیگه...!" راه را بر ادامه کلاف سردرگم تفکر میبندید،اما استفاده از این فنون هم کار آسانی نیست ،ذهن شناور است و مانند جیوه راهش را برای آغاز دوباره باز میکند،یعنی باید همیشه هوشیار باشید.

وقتی ما خود را افسرده میابیم چه میکنیم؟ زنان سعی میکنند بفهمند که افسردگی از کجا آمده است ،اما مردان بسکتبال بازی میکنند یا هر کار دیگری انجام میدهند تا بتوانند افکارشان را منحرف کنند ،و اینکه مردان بیشتر از زنان به الکل و اعتیاد، گرایش پیدا میکنند و زنان گرایش بیشتری به افسردگی دارند ،یک واقعیت است. زنانی که در خصوص علت افسردگی ،بیشتر افکارشان را مرور میکنند ، افسرده تر میشوند؛ در حالیکه مردان با فعالیت کردن افسردگی را به زانو درمی آورند.نشخوار افکار شاید بتواند فراگیری افسردگی را بطور کامل توضیح دهد.

"مارتین_سلیگمن