آیا تا به حال فرزندتان را تنبیه کرده اید؟

خواسته یا نا خواسته، والدین تمایل دارند که فرزندانشان را طبق اصول انظباتی ، تنبیه کنند.هر چند که طبق آخرین تحقیقات تنبیه کودکان، خشونت را در آنها ماندگار می سازد ، اعتماد به نفس رادر آنها کاهش می دهد.  و این نکته را تاکید می کند که تنبیه به کودکان می آموزد که با اعمال خشونت ،خواسته هایشان را تحقق بخشند.کودکانی که تنبیه می شوند میزان افسردگی در آنها بیشتر است و مشاغل کم درآمد را در آینده انتخاب می کنند.مشاهده شده ، والدین کودکانشان را بیشتر به خاطر عدم توانایی لازم در انجام کاری تنبیه می کنند.پس در اینجا چند راهکار ارائه شده است که به والدین کمک می کند تا فرزندان خود را تنبیه نکنند.بر اساس شبکه بین المللی خا نواده و کودک،والدین می توانند در بسیاری از راهکارها ی مثبت برای بهبود رفتار فرزندانشان از راهنماییهای مشاوران کمک بگیرند:

تنبیه نکنید . آرام باشید.

اگر پدر یا مادر کنترل احساساتش را از دست بدهد ، کودک به احتمال زیاد بیشتر احساسات آنها را به بازی می گیرد.بنابراین در چنین شرایطی سکوت بهترین راهکار خواهد بود. موقعیتی که در آن هستید را ترک کنیدو آرام باشید.همین کار باعث می شود که خویشتن داری خود را مجدا به دست آورید.

به خود استراحت بدهید.

والدین زمانی بیشتر فرزندشان را تنبیه می کنند که وقتی برای خودشان نداشته باشند و ذهنشان بسیار درگیر باشد. بنابراین والدین باید وقتی را به خودشان اختصاص دهند،مثلا ورزش کردن،مطالعه،پیاده روی و ...

مهربان و مصمم باشید.

یکی دیگر از موقعیتهای نا امید کننده که والدین دست به تنبیه می زنند ، وقتی است که کودک به خواسته های مکرر والدین توجه نمی کند.بهترین راه حل این است که خم شوید تا هم قد فرزندتان شوید ، مستقیم به چشمهای او نگاه کنید و با مهربانی دستتان را روی شانه اش بگذارید و خواسته تان را با مهربانی به او بگویید.ضعفی از خود نشان ندهید.

امکان انتخاب برای او فراهم کنید.

حق انتخاب دادن به کودک،یک روش مناسب برای تنبیه کردن است."دوست داری که با غذات بازی کنی یا اینکه میز رو ترک کنی؟!"اگر او باز هم به بازی کردن با غذایش ادامه داد، از او بخواهید که میز را ترک کند و تا وقتی که به حرفتان گوش نکرده سر میز بر نگردد.

شرایط منطقی را برایش توضیح دهید.

 هیچگاه برای تهدید فرزندتان از تنبیه فیزیکی استفاده نکنید. شرایط را به صورت منطقی برایش توضیح دهید. اگر بعد از اینکه شیشه پنجره همسایه را شکست ،او را کتک بزنید فقط در همان لحظه مانع کار او شده اید ، اما ممکن است که بعدها برای اینکه دیگر کتک نخورد ، خطاهای دیگرش را از شما مخفی نگه دارد. بنابراین از او بخواهید که مسئولیت شکستن شیشه را خودش بر عهده بگیرد.

مترجم: عاطفه نکویی،کارشناس ارشد روانشناسی