این امید وجود دارد که  زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را بعد از وقوع خیانت نجات دهند، به طوری که با احساساتی از قبیل خشم، افسردگی، ترس، گناه، تنهایی و شرمساری مقابله کنند و به تنها راهی که به ذهنشان می رسد یعنی جدایی فکر نکنند.

بر طرف نشدن نیازهای عاطفی می تواند منجر به خیانت شود. «نیاز عاطفی اشتیاق و خواسته ای است که در صورت ارضا شدن در فرد احساس رضایت و شادمانی ایجاد می کند و در غیر این صورت موجب احساس ناکامی و ناخشنودی در فرد می شود.» اما باید توجه داشت که  بی وفایی نیاز های عاطفی ارضا نشده را برطرف نمی کند.

«اغلب مواقع، بی وفایی ها به مرگ طبیعی از بین می روند. در بعضی موارد، یکی از طرفین ارتباط را قطع می کند و متوجه می شود شخص انتخابی اش متناسب با انتظار او نیست. اغلب به هنگام کم شدن سودمندی ها ارتباط دچار مشکل می شود.»

 با این وجود راهکار هایی برای تضمین پایان بی وفایی وجود دارد. جدایی کامل، تغییر شغل و محل کار، مسدود کردن راه هر گونه ارتباط با فرد مورد نظر، کنترل چگونگی اوقات فراغت، توجه به مسائل مالی و گذراندن اوقات فراغت همسران با یکدیگر اشاره به این راه کارها دارد.

بعد از بی وفایی ،آمادگی برای زندگی مشترک مجدد است. در حل این مسئله که اگر همسر بی وفا نخواهد به طور کامل با فرد دیگر قطع ارتباط کند ، به هر ترتیبی از ابراز خشم، بی احترامی و رفتار آمرانه خودداری کنید؛ و از ارتباط با همسر بی وفا تا پایان بی وفایی اجتناب کنید. چهار قانون حمایت، صداقت، توجه و زمان برای هدایت بهبود زناشویی مطرح شده است .

قانون حمایت: عامل ناخشنودی همسرتان نباشید؛

 قانون توجه: مهم ترین نیاز های عاطفی همسرتان را برطرف کنید؛

 قانون زمان: زمانی را برای نشان دادن توجه غیر مشروط به همسرتان تعیین کنید؛

 قانون صداقت: به طور کامل با همسرتان صادق باشید.

در قانون حمایت مولفه های رفتاری مخرب عشق؛ رفتار خشمگینانه، قضاوت نامحترمانه و خواسته های خودخواهانه عنوان شده اند و روش صحبت کردن از طریق توافق مشترک بر مبنای ۴ رهنمود قرار گرفته است:

 •  قوانینی برای گفتگوی لذت بخش و ایمن تعیین کنید؛
 • مشکل را از دید هر دو نفر در نظر بگیرید؛
 • با هم فکری یکدیگر راه حل انتخاب کنید؛
 • راه حلی انتخاب کنید که برای هر دوی شما مناسب باشد؛

در تبیین قانون توجه با کمک پرسش نامه هایی که از همسران می خواهیم تا نیاز های عاطفی خود را به یکدیگر توصیح دهند و همسران خود را موظف به رعایت این نیاز های عاطفی بدانند.

در قانون زمان ، سه بخش زمان اختصاصی، فعالیت ها و مقدار زمان مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از رهنمود های موجود در این قانون از این قرار است:

 • زمانی را تعیین کنید تا بدون حضور فرزندان، دوستان و اقوام در کنار هم باشید؛
 • اولویت را به فعالیت های مفرح با هم بودن دهید؛
 •  دست کم ۱۵ ساعت در هفته را برنامه ریزی کنید تا در کنار هم باشید و به هم توجه کامل داشته باشید.

درباره قانون صداقت می توان به  بررسی اصول پیروی از این قانون در ۵ مرحله صداقت عاطفی، صداقت در مورد گذشته، صداقت در زمان حال، صداقت در مورد آینده و صداقت در همه امور اشاره نمود. صداقت عاطفی بدان معنا است که: «واکنش های عاطفی تان را آشکار کنید، هم منفی و هم مثبت. احساستان را نسبت به حوادث زندگی و رفتار همسرتان به او بیان کنید.»
در ضمن، برای چگونگی کنترل آزردگی به مولفه گذر زمان برای محو خاطرات نامناسب، تمرکز بر حال و آینده و عنوان نکردن آزردگی ها اشاره شده است و همچنین راه حل بازسازی اعتماد را در به کار بردن قانون حمایت و صداقت مورد عنایت قرار دهید.

در انتها ارائه راهکار هایی برای تجدید تعهد در زندگی مشترک لازم می باشد که خلاصه آن چنین است:

 •  از بانک عشقتان در مقابل سپرده گذاری دیگران محافظت کنید؛
 •  اغلب اوقات فراغتتان را با همسرتان سپری کنید؛
 •  با فردی از جنس مخالف که به نظرتان جذاب است، وقت نگذرانید؛
 • اگر فردی از جنس مخالف به شما ابراز علاقه کرد با بیان عشقتان نسبت به همسرتان پاسخ دهید؛
 •  به طور مداوم چهار قانون مذکور را در زندگی زناشویی تان به کار برید.

برگرفته از کتاب رهایی از خیانت های زناشویی نوشته ی ویلارد هارلی و جنیفر هارلی ترجمه ی شمس الدین حسینی و الهام آرام نیا، انتشارات نسل نو اندیش.