كودكان در خانوادهاي داراي تعارض داراي مشكلات سازگاري و رشدي هستند

كودكان به دو صورت به مشكلات و تعارضات زناشويي واكنش نشان مي دهند

1-دروني كردن (افسردگي)

2-بروني كردن(پرخاشگري

تعارض بين زوجين بر توانايي تنظيم فيزيولوژيك و تنظيم عاطفي نوزادان 6ماهه تاثير منفي مي گذارد ولي در 9ماهگي تاثيرات بارز نبود(اوهمين، 2006).

تاثيرات مستقيم و غير مستقيم تعارضات بر كودكان
—تاثيرات مستقيم شامل نشان دادن برانگيختگي شديد و مديريت ناكارآمد مشكلات است.كودكان در برابر تعارضات بين والدين به جاي مقاوم بودن به طرز شكننده اي واكنش نشان مي دهند.
—كودكان در برابر تعارضات مضطرب و پرخاشگر مي شوند (ديويس وهمكاران،2006).

—كودكان در اثر شيوهاي تربيتي والدين كه متفاوت از هم هستند صدمه مي بينند (تعارض بين زوجين با روشهاي منفي تربيت كودكان در ارتباط است).

—صٍرف وجود تعارضات زناشويي باعث مشكلات سازگاري كودكان نمي شود.براي  زوجين طبيعي است كه با هم تعارضاتي داشته باشند. 
—واكنش كودكان بستگي به نحوه برخورد والدين با تعارضات بين آنها دارد

تعاضات مخرب تعارضاتي است كه باعث اثرات منفي وناسازگاري بركودك مي شود مثل:

çپرخاشكري فيزيكي
çخشم لفظي
çترس
çغمگيني
çكناره جويي(كامينگ وهمكاران ،2003).

تعارضات سازنده آنهايي است كه موجب مشكلات سازگاري در كودكان نمي شود شامل

üگفتگوي آرام
üحمايتگري
üسعي در حل تعارضات
üداشتن عواطف مثبت

در بررسي به عمل آمده توسط مريليز و همكاران(2008) در مورد تاثير ياد آوري خاطرات مربوط به تعارضات زناشويي بر تعاملات كنوني زوجين معلوم شد كه ياد آوري خاطرات مربوط به تعارض تاثير يكساني بر شوهران و همسرانشان ندارد

زوجين تغييري در تعاملات نشان ندادند(در كوتاه مدت)

تاثير ياد آوري خاطرات براي شوهران كاهش درك انها در مورد كيفيت زناشويي شد در حالي كه همسران آنها چنين كاهشي نشان ندادند(در طولاني مدت)

زوجهايي كه به يكديگر اهانت مي كنند ،در مقايسه با ديگران بيشتر از ديگران از بيماري هاي عفوني مانند سرماخوردگي و آنفولانزا رنج مي برند(گاتمن وسيلور؛ترجمه قراچه داغي ،1386).

يافته ها نشان مي دهد كه فراواني برخوردهاي زناشويي در مبتلايان به سردرد ميگرن به طور معني داري بيشتر از گروهي بود كه سردرد ميگرني نداشتند(ابراهيمي و همكاران ،1387)

از لحاظ فيزيولوژيك مردان در مقايسه با زنان سريعتر و بيشتر تحت تاثير تعارضهاي زناشويي كلافه مي شوند.به همين علت در85%ازدواجها سنگ اندازي و كار شكني كار مردان است.

تفاوت در نحوه ارتباط از عواملي است كه باعث تعارض بين زوجين مي شود صحبت كردن مردان هدف دار است.مردان عادت دارند هنگام صحبت به سرعت به موضوع اصلي بپردازند وسپس راه حل ارائه دهند . در حالي كه زنان براي رسيدن به موضوع اصلي از جزئيات شروع و به تدريج موضوع اصلي را مطرح كنند.صحبت كردن زنان به جاي هدف گرا بودن ،رابطه گرا است.

نخستين قدم در يك رابطه موفقيت آميزشناخت است . هرچه درباره دنياي درون يكديگر اطلاعات بيشتري به دست آوريد ، روابط مستحكم تري با همسرتان خواهيد داشت.

از شناخت و دانستن نه تنها عشق ،بلكه راههاي برخورد بامشكلات زندگي زناشويي نشئت مي گيرد.اگر زوجين از يكديگر شناخت كافي نداشته باشند در ازدواج با مشكلات زيادي برخورد مي كنند(گاتمن و سيلور؛ترجمه ،قراچه داغي،1386).

هنگامي كه طبيعت محدود برداشتها ،دريافتها و ادراكهاي شخصي خود را مي پذيريد و پذيرشتان نسبت به درستي دريافتها وادراكهاي همسرتان بالا مي رود ،دنياي جديدي مقابل ديدگانتان گشوده ميگردد . به جاي انكه اختلاف نظر با همسرتان باعث بروز اختلاف و درگيري شود برايتان  به صورت منبعي از دانش و آگاهي در خواهد آمد. (هندريكس،ترجمه ،ابراهيمي ، 1384).

برمحبتها و تحسينهايتان بيفزاييد محبت كردن و ستايش كردن يكديگر پادزهر تحقير و اهانت و بي اعتناعي است.

توجه كردن:زوجها نه از روبد خواهي بلكه ازروي بي توجهي به احساسات و عواطف يكديگر توجه نمي كنند. اولين قدم براي توجه كردن بيشتر به يكديگر ، رسيدن به اين مهم است كه اين توجه كردن بيشتر تاثير قدرتمندي بر ازدواج شما مي گذارد. نه تنها به ازدواج شما استحكام بيشتري مي بخشد بلكه بر مهر و محبتي كه ميان زوجين وجود دارد مي افزايد.

يك مورد كه در رابطه موفقيت اميز موثر است پذيرش اين امر است كه همسرتان برشما نفوذ داشته باشد . زناني كه شوهرانشان نفوذ آنها را مي پذيرند ، با شوهرانشان برخوردهاي خشمگينانه كمتري مي كنند . و اين به شكوفايي ازدواج مي افزايد.

براي حل تعارضات سعي كنيد از اين اصول بهره بگيريد.

-شروعتان با ملايمت باشد
-بياموزيد كه اقدامات اصلاحي انجام دهيد
-خودتان و يكديگر را آرام كنيد
-توافق
-در مقابل نقصهاي يكديگر صبور باشيد

-گاتمن،جان؛سيلور،نان؛هفت اصل اخلاقي براي موفقيت در ازدواج ،ترجمه ، قراچه داغي ، مهدي،تهران ،نشر آسيم ،1386
-موسوي ،اشرف سادات،مشاوره قبل از ازدواج،تهران ،مهر كاويان، 1386
-هندريكس،هارويل؛بازگشت به عشق ،ترجمه،ابراهيمي،هادي،تهران ،نسل نوانديش،1384
                                                 

                                                                                                                 تهبه کننده:احمد ایزدی کارشناس ارشد خانواده