به منظور سهولت انجام تست های و صرفه جویی در وقت شما عزیزان، سایت مشاوره رها بزودی امکان پرداخت آنلاین وجه را از طریق سایت مهیا می کند.