پژوهش ها نشان داده اند که ورزش های هوازی یا ایروبیک در مقابل پدیده های منفی مانند افسردگی اثر دافعه دارد. اگر ورزش به طور منظم انجام شود، سبب بهتر شدن خودشناسی، اعتماد به نفس بیشتر، عصبانیت کمتر، بهتر شدن عملکرد ذهنی، آرامش بیش تر تحت شرایط و فشارهای عصبی و کاهش افسردگی می گردد. ورزش حتی در بهبودی افسردگی اساسی و شدید مفید است. اگر ورزش سبب شود که تنفستان عمیق و سریع و ضربان قلبتان افزایش یابد، این نوع ورزش ایروبیک می باشد. رایج ترین ورزش های ایروبیک، تند راه رفتن، طناب بازی، دوچرخه سواری و شنا می باشند.

محققان نروژی با انجام مطالعات روی ۴۰ هزار نفر دریافتند که افرادی که به طور منظم در اوقات فراغت خود ورزش می کنند، کمتر از افراد دیگر دچار افسردگی و نگرانی می شوند.

منبع: بائومل، سید.(1382). درمان طبیعی افسردگی