میخواهم  ستاره شوم

      "آرامش برای عزیزانمان در کنکور۹۵"

ساعت ۱۱ شب     چهارشنبه ۲ تیر

در خانه
همراه با خانواده
با یک فنجان قهوه

                 منتظر شمائیم

تا باهم
گفتگویی داشته باشیم

از
دلهره ها
بی خوابی ها
احساس  فراموشی
احساس  درهم بودن مطالب 
و.......

        چگونه بر همه  اینها غلبه کنیم
.         و بهترین نتیجه را بگیریم

 

یک ساعت با شما
و چند دقیقه ای  با خانواده

ما آماده ایم
قهوه شما آماده است؟؟؟؟

لطفا در سایت عضو شوید

وارد کلاس مجازی شوید

و ثبت نام فرمایید