از تست استنفورد بینه چه میدانید

enlightened امروزه به عنوان جدیدترین و کاراترین ابزار موجود جهت سنجش هوش افراد می باشد و از میزان اعتبار بالایی برخوردار می باشد.

این تست علاوه بر سنجش هوشبهر کل، هوشبهر را در دو حیطه کلامی وغیر کلامی مورد ارزیابی قرار می دهد.  

هوشبهر کلامی معمولا توانایی فرد را در رشته های علوم رفتاری و علوم انسانی پیش بینی میکند ( مثل وکلا و معلمان ) و هوشبهر غیر کلامی معمولا مرتبط است با رشته های فنی مهندسی و عمران و معماری ( مهندسان و طراحان) . از طریق این آزمون و ترسیم نیمرخ هوشی می توان اطلاعات دقیقی در زمینه ی تفاوت بین توانایی های شناختی آزمودنی ، نقاط قوت وضعف در کارکردهای شناختی  وی را به دست آورد.  

 در این تست با اجرای 10 خرده آزمون ، توانایی ارائه 8 هوشبهر را فراهم می گردد. (هوشبهر کلامی - هوشبهر غیر کلامی - هوشبهر کل - هوشبهر استدلال سیال -هوشبهر دانش - هوشبهر استدلال کمی- هوشبهر پردازش دیداری و فضایی و هوشبهر حافظه فعال).

enlightenedآیا میدانید?!

 در این آزمون ، عملکرد آزمودنی  در 10 خرده آزمون، یک نیمرخ هوشی به ما می دهد. که از آن می نوان در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف یک فرد استفاده به عمل آورد و رهنمود های چند جانبه ای برای شناسایی توانمندی های شناختی از یک سو و لنگر گاه های شناختی از سوی دیگر ارائه نمود

این تست بدون محدودیت سنی برای کودکان 2 ساله  تا بزرگسالان( 90 ساله) قابل اجراست و در زمینه نقاط ضعف وقوت توانایی فرد،انتخاب رشته تحصیلی،گزینش شغل و......می توان از آن استفاده کرد.

 این تست در مرکز مشاوره رها توسط متخصص روانسنج انجام می پذیرد.
شماره تماس :
36636684