کارگاه تخصصی

      آشنایی با تست های پركاربرد در مشاوره پيش از ازدواج

مدرس :
جناب آقای دکتر رضا شریفی

استادیار دانشگاه
عضو کمیسیون روانشناسی سازمان نظام روانشناسی
 دارای مجوز استاد ناظری

سرفصل های کارگاه

  • کلیات و اصول بکارگیری آزمون ها در مشاوره قبل از ازدواج
  • معرفی آزمون های پر کاربرد، ویژگی ها و اصول بکارگیری نتایج آنها
  • تفسیر زوجی آزمونهای منتخب
  • تمرین عملی در بکارگیری نتایج

دارای امتیاز بازآموزی

با مجوز از سازمان نظام روانشناسی
   با شماره مجوز
      ۲۶۸۲/ آ م اک

  • زمان: پنجشنبه 29 مهرماه
  • ساعت 8:30-16:30

تلفن ثبت نام
09130262550
 36636684