ثبت‌نام دوره کارورزی 
 با تکمیل دوره  قبلی کارورزی مرکز مشاوره رها  پذیرش  دوره جدید آغاز شد


جهت اخذ پروانه فعالیت تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران 
 ویژه دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی و مشاوره

زیر نظر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران"

سوپروایزر خانواده 

آقای دکتر رضا شریفی (استادیار و عضو کمیسیون روانشناسی سازمان نظام)

سوپروایزر کودک و نوجوان

اقای دکتر یوسف گرجی(استادیار و مدیر گروه رشته روانشناسی )

سوپروایزر های روان شناسی بالینی

سرکار خانم دکتر فاطمه زرگر ( دانش آموخته انستیتو روانپزشکی ایران ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

آقای دکتر حسن پالاهنگ ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی)

 

مزایای دوره: 

  • بهره مندی از اساتید دارای مجوز استاد ناظری ویژه کارورزی از سازمان نظام روانشناسی  و مشاوره  ایران
  • استفاده از دوربین
  •  کیس واقعی، Role playing 
  • جلسات بحث و تحلیل در مورد کیس
  • امکان استفاده از مکان مرکز جهت مشاوره  در طول کارورزی 
  • امکان دریافت حق مشاوره در طول کاروزی با شرایط خاص 
  • امکان جذب و همکاری با مرکز پس از اتمام کارورزی با شرایط خاص
  • جهت ثبت نام با تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

36633217 - 36636684
 09130262555

ظرفیت محدود