شروعی تازه

کنکور 97

 

دوشنبه 12 تیرماه ساعت 19

  • چه کلاسهایی شرکت کنم؟؟؟
  • از کی شروع کنم؟؟؟
  • کدام آزمون را شرکت کنم؟؟؟
  • چه کتابی بخونم؟؟؟
  • اختصاصی یا عمومی؟؟؟
  • پایه یا پیش؟؟؟

 

رزرو صندلی     36636684