مرکز مشاوره رها برگزار میکند:

کارگاه آموزشی :
 پیشگیری، ارزیابی و درمان روابط فرازناشویی

مدرس:
دیانا رمضان زاده (کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
سرفصل ها:
_ عوامل پیش بینی کننده ی روابط فرازناشویی
_ عوامل پیش بینی کننده ی بهبود یا شکست رابطه ی زناشویی پس از خیانت
_ مداخله در بحران و درمان خیانت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 زمان : 17،24،31مرداد و 7 شهریور   
 ساعت: 4 تا 8 عصر به مدت 14 ساعت


هزینه: 150هزارتومان
تخفیف ویژه اعضا رها: ۲۰%
تخفیف ویژه دانشجویی: ۱۰%

  ارائه گواهی معتبر پایان دوره
       ویژه روانشناسان و مشاورین

  • ثبت نام و هماهنگی :
  • 031-36636684
  • 031-36633217
  • 09130262555