دوره ی تخصصی تربیت مشاور خانواده

مورد تایید سازمان نظام روان شناسی

با حضور دکتر رضا شریفی

 

عضو کمیسیون روان شناسی نظام روان شناسی و مشاوره ی ایران

سوپروایزر آموزش تخصصی ازدواج و خانواده

 

200 ساعت آموزش تخصصی و کار عملی زیر نظر استاد ناظر به همراه امکان اشتغال

اعطای گواهی پایان دوره مورد تایید جهت ارايه به سازمان نظام روان شناسی

 

تلفن ثبت نام(ظرفیت محدود): 03136633217

میدان آزادی، ابتدای چهارباغ بالا، نبش کوچه 37، ساختمان اسکان، طبقه ی چهارم