رفتار درمانی دیالکتیکی

DBT

مدرس: دکتر فاطمه زرگر

سوپروایزر تخصصی روان شناسی بالینی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانش آموخته انستیتو روان پزشکی ایران

درمانگر بیمارستان خورشید

 

پارادایم های DBT

تکنیک های تنظیم هیجان

تکنیک های ذهن آگاهی

تکنیک های تحمل پریشانی

تکنیک های بهبود روابط فردی

کاربردهای جدید DBT در اختلالات و مشکلات روانی

تاریخ برگزاری: 22 تیرماه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 16:30 عصر

نحوه ی ثبت نام: ارسال نام کارگاه به شماره 

09130262555

031-36633217

(هزینه ثبت نام: 160 هزار تومان)

 

دروازه شیراز، چهارباغ بالا، نبش کوچه 37، ساختمان جم، طبقه پنجم، مرکز مشاوره رها