موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران/ کارگاه آموزشی؛

 

هوش جنسی

(ویژه ی اصفهان)

مدرس: زهرا جلالی اصیل دکتر تخصصی مشاوره

 

مولفه های هوش جنسی

توسعه ی هوش جنسی

عقاید و استراتژی های عملی یک هوشمند جنسی

هوش جنسی بعنوان داستان زندگی

دیدگاه هوش جنسی راجع به اختلالات جنسی

 

با اراِیه ی گواهینامه از موسسه روان شناسی دانشگاه تهران

با همکاری مرکز مشاوره ی رها

 

شماره ی تماس: 

09168500027