با رها متخصص شوید


برای اولین بار در اصفهان 

 کارگاه تخصصی ؛ مداخله در بحران خودکشی 
 با تدریس استاد برجسته در این حیطه ؛ 
         دکتر حمید پور شریفی 
(دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

سرفصل ها؛

  • 1. مروری خلاصه و تحلیلی بر آمار خودکشی
  • 2. باورهای نادرست در باره¬ی رفتارهای خودکشی
  • 3. عوامل خطرزا و محافظت کننده¬ی خودکشی
  • 4. ارزیابی خطر خودکشی
  • 5. فنون استخراج افکار و طرح خودکشی
  • 6. فنون مداخله در بحران (حین اقدام به خودکشی): بر اساس مدل هفت مرحله ای رابرت

 جمعه 12 مهر ماه
8 ساعت آموزش تخصصی 
 با اعطاء گواهی معتبر 

جهت ثبت نام  با شماره های زیر تماس بگیرید
031_36633217 
09130262555

Rahacenter_Rastacenter