رها از نگرانی ها با رها

کلیپهای آموزشی مرکز مشاوره رها - اصفهان 

دکتر رضا شریفی

استاد دانشگاه با 20 سال سلبقه درمانگری در حوزه تخصصی خانواده و ازدواج

دانش آموخته:انستیتو ذوانپزشکی ایران، دانشگاه علامه . . .

رها از نگرانی ها با رها

کلیپهای آموزشی مرکز مشاوره رها - اصفهان 
دکتر رضا شریفی 
استاد دانشگاه با بیش از ۲۰ سال سابقه درمانگری در حوزه  تخصصی خانواده و ازدواج 
دانش آموخته : انستیتو روانپزشکی  ایران و دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

رها از نگرانی ها با رها

 

کلیپهای آموزشی مرکز مشاوره رها - اصفهان 
دکتر رضا شریفی 
استاد دانشگاه با بیش از ۲۰ سال سابقه درمانگری در حوزه  تخصصی خانواده و ازدواج 
دانش آموخته : انستیتو روانپزشکی  ایران و دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

رها از نگرانی ها با رها

 

کلیپهای آموزشی مرکز مشاوره رها - اصفهان 
دکتر رضا شریفی 
استاد دانشگاه با بیش از ۲۰ سال سابقه درمانگری در حوزه  تخصصی خانواده و ازدواج 
دانش آموخته : انستیتو روانپزشکی  ایران و دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

مقابله با همسر عصبانی

وقتی همسرتان عصبانی است ممکن است انتقاد زیادی از او بشنوید و انتقاد آزارنده است و باعث می‌شود که احساس طرد شدن بکنید. حتی کم ترین میزان انتقاد هم وقتی از طرف یک فرد محبوب و شخصی که نظرش برای شما مهم است مطرح می‌شود، می‌تواند دردناک باشد. خواه انتقاد منصفانه و درست یا کاملاً غلط باشد، باز هم ممکن است احساس کنید که مورد قضاوت و حمله قرار گرفته اید و عزت نفس شما پایین می‌آید و به شدت حالت دفاعی می‌گیرید.

به خاطر داشتن این نکته مهم است که افراد عصبانی اغلب کسانی هستند که نمی‌توانند به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند. آنها نمی‌دانند چگونه برای رسیدن به خواسته‌هایشان مذاکره نمایند و چگونه برای حفاظت از خودشان محدودیت هایی تعیین کنند. آنها نمی‌دانند چگونه زمینه‌ی همکاری را فراهم ساخته و تعارض‌های خود را حل و فصل نمایند، بنابر این ناکام و عصبانی می‌شوند و شروع به حمله، تحقیر و انتقاد می‌کنند.

ممکن است خشم خود را به عنوان یک واکنش . . .