اضطراب امتحان نوعی خودمشغولی ذهنی است که با خود پنداره ضعیف و تردید فرد درباره توانایی های خود مشخص می شود و غالباً با شناخت منفی، تمرکز نداشتن حواس و واکنش های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است که از طریق آموزش مهارتهای مقابله و افزایش ظرفیت شناختی و توانایی های روانی – اجتماعی فرد قابل مدیریت است. از این رو در آستانه امتحانات، واحد مشاوره تحصیلی مرکز رها کارگاه آموزشی" مقابله با اضطراب امتحان واسترسهای تحصیلی "ویژه دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می‌کند.
زمان: پنجشنبه 14 آذر ماه
از علاقمندان دعوت میشود با توجه به فرصت کوتاه سریعتر با شماره 6636684 تماس حاصل فرمایند.
                                                                                . . .

برنامه ریزی تحصیلی همراه با:

- مشاوره ی خانواده( مدیریت جو خانواده و ........)

- مشاوره ی تغذیه( مشکلات تغذیه، قبل و حین مطالعه)

- مشاوره ی بالینی( اضطراب، مشکلات توجه و تمرکز، نوسان خلق و .......)

- مشاوره ی انگیزشی( عدم جدیت، عادات غلط، انگیزه ی تحصیلی،......)

علاقه مندان می توانند از دو جلسه ی برنامه ریزی تحصیلی به صورت رایگان استفاده نمایند

رزرو با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

تلفن: 6636684 (در 4 خط)