رهــا از دل‌نگــرانــی ها بــا رهـــا

کارگاه : من و همسرم در سال 98 

مدرس : خانم دکتر شجاعی 
( استاد دانشگاه، زوج درمانگر)

 شما نمیتوانید از بروز موجهای بحران زای فردی و خانوادگی در زندگی پیشگیری کنید

اما میتوانید یاد بگیرید که چگونه موج سواری کنید

 

در فضای گرم و صمیمی به گفتگو بشینیم

ینجشنبه 2 اسفتد

ساعت 16-18

جلسه ای با امکان ثبت نام گروهی و مناسب

رها از نگرانی ها با رها

آهنگ رشد کودک از تولد تا 18 سالگی
اصول فرزند پروری موفق و .......

 برای مادران ، مربیان مهد کودک و افرادی که با کودکان در ارتباطند 

03136633217

09130262555