آدم های موفق خودشان را با افرادی كه با آنها هم فكر هستند، متحد می‌كنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یك گروه بودن را می‌دانند و می توان گفت آدم های موفق 30 فرق کلی با دیگران دارند که دانستن آنها بد نیست:

1. فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌كنند كه دیگران آنها را نمی‌بینند.

2. از مشكلات درس می‌گیرند، در حالی كه دیگران فقط مشكلات را می‌بینند.

3. روی راه‌حل‌ها تمركز می‌كنند.

4. هوشیارانه و روشمندانه موفقیت‌شان را می‌سازند، در زمانی كه دیگران آرزو می‌كنند موفقیت به سراغ‌شان‌ آید.

5. مثل بقیه ترس‌هایی دارند ولی اجازه نمی‌دهند ترس آنها را كنترل و محدود كند.

6. سوالات درست را به شیوه صحیح از خود می‌پرسند. سوال‌هایی كه آنها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار . . .

مقدمه

تاب آوري جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روانشناسي تحول، روانشناسي خانواده و بهداشت رواني. به خود اختصاص داده است ( كمپبل – سيلز، كوهان، و استين 2006 ). گارمزي و ماتسن ( 1991 ) تاب آوري را « يك فرايند، توانايي، يا پيامد سازگاري موفقيت آميز علي رغم شرايط تهديد كننده »، تعريف نموده اند. در واقع تاب آوري سازگاري مثبت در واكنش به شرايط ناگوار است ( والز، 2001 ). تاب آوري صرف مقاومت منفعل در برابر آسيبها يا شرايط تهديد كننده نيست. بلكه فرد تاب آور، مشاركت كننده ي فعال و سازنده ي محيط پيراموني خود است. نوعي ترميم خود، كه با پيامدهاي مثبت هيجاني، عاطفي و شناختي همراه است ( ماتسن 2001 راتر، 1999 ؛ لوتار، سيچتي، و بركر، 2000 ). شخص تاب آور منابع محافظتي در اختيار دارد كه مقاومت او را در برابر تهديدات، و به تبع آن بهداشت رواني بلند مدت او را بالا مي برد. فرايبورگ، هجمدال، زوزنوينگ، مارتينسن ( 2003 )، در جمع بندي نظري خودشان، طبقه بندي سه گانه اي را در زمينه تاب آوري مطرح نموده اند : 1- ويژگيهاي . . .

اصل 1 : عملکرد خودتان اهمیت دارد

پدر و مادر فکوری باشید

نقش و تأثیر ژن ها، از والدین سلب مسئولیت نمی کند

بچّه ها با نگاه کردن و تماشا هم یاد می گیرند

وقتی فرزندتان در پی کشف دنیای پیرامون خودش است، شما چه علایم و پیام هایی برای او می فرستید ؟

عوامل مؤثرِ بیرون از خانواده را کنترل و مهار کنید

از اشتباهات خود درس بگیرید و بیاموزید

اصل 2 : هر اندازه به فرزندتان محبّت کنید، زیاد نیست

آیا محبّت بیش از حدّ، فرزند را لوس و ننر بار می آورد ؟

واقعاً محبت بیش از حد چه معنایی دارد ؟

ابراز محبّت فیزیکی

پیشرفت ها و موفقیت های فرزندتان را ستایش کنید

به نیازهای عاطفی فرزندتان پاسخ بدهید

فضای امن و امان ایجاد کنید

آیا خانه ی شما برای فرزندتان جایی امن هست ؟

اصل 3 : در حل مسائل و مشکلات فرزندتان شرکت کنید