فرصت استثنایی و تکرار نشدنی
 با حضور اساتید مطرح  علوم پزشکی 
 همراه با بازدید از مراکز درمانی 

 با تدریس و سوپروایزری اساتید برتر؛
 جناب آقای دکتر معروفی 
سرکار خانم دکتر فاطمه زرگر
جناب آقای دکتر حسن پالاهنگ
 جناب آقای یوسفی نیا

enlightened دوره ۵۰۰ ساعت آموزش تخصصی و تمرین عملی و کار حرفه‌ای زیر نظر سوپروایزر

امتیازات این دوره؛ 

  •  حضور تیمی از اساتید برتر این حوزه 
  •   امکان دریافت حق مشاوره در مدت ۳۰۰ ساعت کارورزی 
  •  امکان دریافت گواهی مورد تایید نظام بعد از ۲۰۰ ساعت آموزش تخصصی و تمرین عملی در حوزه‌های تخصصی
  •  بازدید از مراکز درمانی
  • مکان ویژه برای تمرین و بحث گروهی کارورزان
  • حضور کیس واقعی در جلسات آموزشی
  •  اجرای رول پلی 

 تاریخ شروع دوره آبان ماه ۹۸ 

ثبت نام :
 03136633217 
  09130262555