برای اولین بار در اصفهان 
 دوره جامع تربیت طرحواره درمانگر 

enlightened 100 ساعت آموزش تخصصی 

استاد مدعو از تهران: 
خانم دکتر ماندانا شعبان 
مدرس دانشگاه الزهرا(س)

زمان برگزاری و سرفصلها:
✔️طرحواره درمانی مقدماتی و طرحواره درمانی کودک 
۱۳ ۱۴ ۱۵ آذرماه 
✔️مدتراپی و گروه درمانی 
۱۸ ۱۹ ۲۰ دی ماه
✔️زوج درمانی بر اساس طرحواره 
۱۶ ۱۷ ۱۸ بهمن 
✔️درمان اختلالات شخصیت بر اساس طرحواره 
۳۰ بهمن 1 و 2 اسفند

امتیازات این دوره ؛

  • با امکان دریافت گواهی مورد تایید نظام 
  •  با امکان مشاوره برای افراد برگزیده
  •  با شرایط  استثنایی رفع اشکال بعد از آموزش به مدت 3 ماه در گروه توسط خانم دکتر شعبان و دستیارشان

 

ثبت نام :

03136633217 

 09130262555