برای اولین بار در اصفهان 
 مد تراپی و گروه درمانی

enlightened فرصتی استثنایی و محدود (فقط 2 نفر)

استاد مدعو از تهران: 
خانم دکتر ماندانا شعبان 
مدرس دانشگاه الزهرا(س)

زمان برگزاری و سرفصلها:

✔️مدتراپی و گروه درمانی 
۱۸ ۱۹ ۲۰ دی ماه
✔️زوج درمانی بر اساس طرحواره 
۱۶ ۱۷ ۱۸ بهمن 
✔️درمان اختلالات شخصیت بر اساس طرحواره 
۳۰ بهمن 1 و 2 اسفند

امتیازات این دوره ؛

  • با امکان دریافت گواهی مورد تایید نظام 
  •  با امکان مشاوره برای افراد برگزیده
  •  با شرایط  استثنایی رفع اشکال بعد از آموزش به مدت 3 ماه در گروه توسط خانم دکتر شعبان و دستیارشان

ثبت نام :

03136633217 

 09130262555